Nyelv:
Magyar
MARTON 9001 MARTON FSSC 22000H ISO-9001
6100 Kiskunfélegyháza, Molnártelep X. 88/B. Telefonszám: +3676461180 E-Mail: info@busakft.hu www.busakft.hu Rendelésfelvétel: legkésőbb a kiszállítás megelőző napon, déli 12 óra.

Szállítási feltételek

1.    A BUSA Kft. (Eladó) minden ajánlata, szállítása és teljesítése, valamint minden megkötött szerződése kizárólag a jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek szerint szabályozandó.

2.    A megrendelés adásakor az Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek azonnal hatályosak és elfogadottnak tekinthetők, és Eladóra, illetve Vevőre nézve kötelezőek. Eladó értékesítési szervezetének ettől eltérő megállapodása vagy szóbeli megegyezése kizárólag akkor érvényes, ha azt Eladó ügyvezetője írásban jóváhagyta.

3.    A szállítások a szállítás napján érvényes árlista és kereskedelmi feltételek alapján történnek. Az árak – egyéb megállapodás híján – a rendeltetési helyre leszállítva értendők. A törvényesen megállapított forgalmi adó minden árhoz hozzáadandó.

4.    Eladó megrendelést túrajárataira csakis és kizárólagos a kért szállítási napot megelőző munkanap déli 12 óráig fogad el és teljesít. Túrajáraton kívüli szállítások időpontjait és árfeltételeit egyedi megállapodásokban kell rögzíteni, jelen szerződés feltételeinek maradéktalan betartása mellett.

5.    A szállítási időpontok, illetve határidők akkor és addig nem kötelezőek, amikor és ameddig a szállítást meggátoló olyan nehézségek merülnek, amelyek Eladónak nem róhatók fel. Eladó ilyen esetekben fenntartja a megrendelés egészben vagy részben való törlésének jogát. A le nem szállított árukat minden esetben újra meg kell rendelni.

6.    A számlákat a szállítmány átvételekor készpénzben kell kiegyenlíteni. Fizetési problémák esetén Eladó fenntartja azon jogát, hogy az újabb megrendeléseket visszautasítsa, illetve újabb megrendelést előre fizetés mellett vegyen fel és teljesítsen.

7.    Eladó minden általa szállított árura fenntartja a teljes tulajdonjogát mindaddig, amíg Vevő a folyamatos üzleti kapcsolatból származó teljes tartozását maradéktalanul ki nem fizette.

8.    Eladó belátása szerint határozhatja meg a kereskedelmi hitelek mértékét és feltételeit. Bármilyen okból bekövetkező késedelmes fizetés esetén Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó a hivatalos banki alapkamat kétszeresétt számítja fel késedelmi kamatként, a fennálló tartozás teljes körű rendezéséig kizárólag készpénzfizetés/előrefizetés mellett teljesít, a teljesítést megtagadhatja, továbbá azonnal él a szállítási szerződésben megfogalmazott jogaival és haladéktalan intézkedéseket tesz kintlévősége behajtására.

9.    Vevő az áruk átvételekor köteles azokat – sérülések és hiányok szempontjából – haladéktalanul alaposan átvizsgálni, ezeket haladéktalanul kifogásolni, és e kifogásait az átvételi elismervényen írásban jelezni. A kifogást legkésőbb 2 nappal az áru leszállítását követően írásban kell megtenni. A rejtett hiányosságokat felfedezésük után haladéktalanul, írásban jelenteni kell Eladónak. Eladó jóváírásra mindaddig nem kötelezhető, amíg Vevőnek bármilyen kötelezettsége áll fenn vele szemben.

10.    Amennyiben Vevő a leszállított áruk átvételét a megrendelés ellenére megtagadja (beleértve a számla ki nem egyenlítését is), úgy Eladó minden ebből eredő költséget átterhel Vevőre.

11.    Az árukkal együtt szállított raklapokat azonnal vissza kell szállítani. A vissza nem szállított és/vagy nem megfelelő állapotban visszaszállított raklapokat Eladó azonnal leszámlázza Vevőnek.

12.    Vevő és Eladó a jelen és minden jövőbeli üzletből eredő jogviták rendezésére kikötik a Kiskunfélegyházi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Főoldal | Rólunk | Letöltések | Termékeink | Partnerbelépés | Aktuális ajánlatok | Pályázatok | Kapcsolat
Málna öntet 1 kg "PACIFIC"
Málna öntet 1 kg "PACIFIC"
Rèszletek
Konzerv sertésmáj Ínyenc tízórai 48gr
Konzerv sertésmáj Ínyenc tízórai 48gr
Rèszletek
FŰSZER Bors fekete egész 20g*20db/# HPP
FŰSZER Bors fekete egész 20g*20db/# HPP
Rèszletek
Vegaföl 150 gr
Vegaföl 150 gr
Rèszletek
Teaízesítő 1 kg Dulcit~
Teaízesítő 1 kg  Dulcit~
Rèszletek